Text size
Monday, December 17, 2018
Tender Design gebruikt 'ontwerp' en 'ontwerpend denken' om vragen van (semi-) publieke opdrachtgevers aan marktpartijen te optimaliseren, de kwaliteit van de publieke investering te verbeteren en geld te verdienen voor opdrachtgever en inschrijver.   Tender Design navigeert tussen opdrachtgever en (potentiële) inschrijvers en laat de verschillende belangen, oriëntaties en competenties op elkaar aansluiten. Tender Design creëert daarbij succesvolle samenwerkingsrelaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en integriteit.
   

 

Het idee

In de verhouding publiek-privaat is het managen van risico’s de dominante opgave. Risico’s zetten de relatie onder spanning en leiden tot hogere kosten. Het onafhankelijk en transparant adresseren van risico’s, en deze waar mogelijk weg te ontwerpen en eventueel op de juiste plek (publiek of privaat) te leggen, is
een centrale opgave.

 


 

De werkwijze

 

Van 1- naar 4-dimensionaal

Veel infrastructuurprojecten worden nog als een lijn (1D) gedacht, met de nodige mitigerende maatregelen zoals geluidsschermen er vlak langs. Infrastructuurprojecten zijn echter vaak sterk verweven met het gebied en haar bevolking (2D), met ondergrond, grondwaterstanden en geluidszones (3D) en vraagstukken in relatie tot de aanleg (bijv. tijdelijke maatregelen) en de levensduur (4D). 

 

 

Ontwerpen aan de opgave zelf en aan de wijze waarop de opgave geformuleerd wordt

Een ontwerp moet altijd vrijheid laten voor optimalisaties in latere fases, met andere partijen en expertise aan boord. Daarom is het van groot belang dat de wijze van noteren ruimte laat. 

 

De hele looptijd van het contract in beschouwing nemen

Extra kosten en stress ontstaan vaak tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke maatregelen en onhandige fasering, en gedurende de exploitatiefase, wanneer blijkt dat de balans tussen investering en exploitatie niet is gevonden. Opdrachtgevers hebben vaak onvoldoende inzicht is deze aspecten. Tender Design brengt, samen met haar (financiële) partners, de risico’s en ‘finance’ die kunnen ontstaan ‘aan de achterkant’ in beeld en gebruikt ze als input voor ontwerp ‘aan de voorkant’ van de aanbesteding.

 

 

 

Ontwerpen op kritische punten  

Door middel van ontwerpend onderzoek, workshops en interviews met betrokkenen en deskundigen wordt een analyse gemaakt van de vraag, de omgeving en ‘het contract’. Op basis van die analyse wordt vastgesteld wat de prioritaire vraagstukken zijn voor Tender Design.

Vragen die via een (complexe) aanbesteding in de markt gezet worden, zijn bijna altijd zeer omvangrijk. Er komen veel aspecten in samen. Tender Design ontwerpt niet alleen op de kritische punten, maar adviseert desgevraagd ook het bestaande team van contractschrijvers, ingenieursbureaus, procesmanagers en omgevingsmanagers hoe zij het beste kunnen functioneren.