Text size
Monday, December 17, 2018

 

Wanneer toepassen

Tender Design werkt op drie niveaus. 

De vraag goed stellen

Tender Design helpt de vraag van de aanbestedende partij goed te stellen. Door de vraag op haar eigen consequenties te doordenken wordt zichtbaar waar risico’s, kwaliteitsvraagstukken of marktinefficiënties  ontstaan. Ontwerpend onderzoek kan inzicht geven in de verwevenheid van de vraag met andere (verstedelijkings)-processen, en leiden tot aanpassingen van de scope of de mate van vervlechting (soms meer, soms minder). Ontwerpalternatieven kunnen worden opgesteld. De omgeving kan worden betrokken.

De vraag goed opschrijven

Tender Design ontwikkelt methodes om de vraag van de aanbesteder zodanig te stellen dat de inschrijver maximaal ruimte krijgt om zijn kennis en kunde in te brengen zonder dat dit de gewenste kwaliteit bedreigt. Op verschillende wijzen wordt in elk project, in elk onderdeel daarvan, en in elk contract, de balans gevonden tussen vastleggen en ruimte geven. Deels gebeurt dat met slimme contractvormen en notatiemethoden voor bijvoorbeeld het (beeldkwaliteits-)plan. Deels gebeurt dat door de ontwerpen zelf parametrisch op te stellen.

De vraag goed beantwoorden

Tender Design legt de brug tussen risico-management en financiering enerzijds en de ontwerpers anderzijds. Tender Design helpt verder bij de coördinatie en afstemming tussen de verschillende ontwerpende- en ‘engineerende’ specialisten in een inschrijvend team, en adviseert vanuit het integrale perspectief.

 


 

Hoe toepassen

Tender Design is al een aantal malen succesvol toegepast, met aantoonbare resultaten. De opbrengst bij een gebiedsontwikkeling kan honderden procenten hoger liggen dan bij een meer traditionele methode. De kosten van een infrastructuurproject zijn bijna gehalveerd. In alle gevallen is het uiteindelijke fysieke resultaat beter gewaardeerd door de bevolking.

Gebiedsontwikkeling

 

Infrastructuur

Bij de vervreemding van een voormalig zorgterrein aan een marktpartij heeft One Architecture met Karst Blijham een proces en een ontwerp uitgedacht dat geleid heeft tot een aanzienlijke meeropbrengst zonder ‘open eindjes’ en blije omwonenden. [link naar PDF Geertruidentuin]

 

In de Deventer Rivierenwijk heeft One Architecture de uitbreiding van de Amstellaan, die dwars door de wijk loopt, zodanig bedacht dat de stedelijke vernieuwing weer vlot voort kan, met een oplossing die aanzienlijk minder kost en die door de bewoners ‘geniaal’ genoemd wordt. [link naar PDF Amstellaan]